N
e
w
s
  • ऑनलाईन अर्ज भरण्यातील मुदत वाढविण्यात येऊन दि. ०८/०४/२०१९ पर्यंत आहे . तसेच ज्या परीक्षार्थींना चलना द्वारे परीक्षा शुल्क भरावयाचे आहे. त्यांनी दि.१२/०४/२०१९ पर्यंत बँकेशी संपर्क साधावा.

    परीक्षार्थींना फेरगुण मोजणीचे चलन बँकेत दि. २/०३/२०१९ पर्यंत बँकेच्या कार्यालयीन वेळेत भरता येतील .