N
e
w
s
  • परिक्षार्थींना सूचना

    “दिनांक २७, २८ व २९ मे २०२२ रोजी घेण्यात येणाऱ्या जी.डी.सी.अँड ए.व सी.एच.एम.परीक्षा २०२२ चे हॉलतिकीट परिक्षार्थ्यांनी आपला युजर आय.डी. व पासवर्ड वापरून डाऊनलोड करून घ्यावेत.”