N
e
w
s
  • जी. डी. सी. अँड ए. आणि सी. एच. एम. परीक्षा - २०१८ ऑनलाईन अर्ज भरण्याची मुदत दिनांक- १३ एप्रिल २०१८ पर्यंत आहे.

    ज्या परीक्षार्थींना चलना द्वारे परीक्षा शुल्क भरावयाचे आहे , त्यांनी दिनांक १९ एप्रिल २०१८ पर्यंत बँकेशी संपर्क साधावा.

    दिनांक १५/१/२०१९ ते १५/२/२०१९ पर्यंत परीक्षार्थींना फेरगुणमोजणीसाठी अर्ज करता येतील.