N
e
w
s
  • दिनांक २२,२३ आणि २४ मे , २०२० रोजी घेण्यात येणारी जी . डी . सी . अँन्ड ए . व सी एच . एम . परिक्षा मे , २०२० कोरोना (कोविड १९) महामारीमुळे अनिश्चित काळासाठी स्थगित करण्यात येत आहे .