N
e
w
s
  • परिक्षार्थींना सूचना

    दिनांक २३, २४ आणि २४, मे २०२० रोजी घेण्यात येणारी जी. डी. सी अँन्ड ए. व सी. एच. एम. परीक्षा मे, २०२० कोरोना (कोविड १९ ) महामारीमुळे अनिश्चित काळासाठी स्थगित करण्यात येत आहे .